Algemene voorwaarden

  Toepassing

 De algemene voor­waarden van TABAKSWINKEL.COM zijn van toepassing op elk aanbod van TABAKSWINKEL.COM en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen TABAKSWINKEL.COM en jou. Door te bestellen accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van TABAKSWINKEL.COM.

 Totstandkoming van de overeenkomst

 TABAKSWINKEL.COM is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als TABAKSWINKEL.COM jouw woonadres en/of leeftijd niet kan vaststellen, het niet beschikbaar zijn van een product of dat de prijs van het product is veranderd dan dat je terugvindt op deze site TABAKSWINKEL.COM,wordt de overeenkomst niet geaccepteerd.

  Leeftijdsgrens

TABAKSWINKEL.COM accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar. Door een bestelling te plaatsen en te betalen verklaar je hierbij dat je 18 jaar of ouder bent.  

Bij twijfel over de leeftijd is TABAKSWINKEL.COM gerechtigd je bestelling te annuleren.

  Prijzen en Transportkosten

De prijzen op www.tabakswinkel.com  zijn in Euro's inclusief  21%BTW.

De prijzen die op www.tabakswinkel.com worden genoemd zijn exclusief transportkosten.


De transportkosten op www.tabakswinkel.com, is de som van de verzending + administratie + handeling kosten. 

De transportkosten die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht, zijn de dan geldende prijzen.
Voor pakketverzendingen, voor administratie- en voor handelingskosten (handeling zijn kosten voor verwerking en verpakken van uw order) dit zal geschieden tegen een gemiddelde kost prijs .

 Orderbevestiging

 De orderbevestiging die je per e-mail ontvangt is een kennisgeving en houdt niet automatisch in dat uw order uitgevoerd zal worden. Het is slechts een vastlegging van uw wens een product tegen een bepaalde prijs te kopen.  

Bij het plaatsen van uw order gaat je ermee akkoord, dat TABAKSWINKEL.COM de totale aansprakelijkheid, onder elke wettelijke theorie of claim, gelimiteerd is tot de aanschafprijs die u betaald heeft voor het product.

Bij het plaatsen van uw order ga je ermee akkoord, dat je hebt besteld voor eigen gebruik en niet voor wederverkoop en vervolgens, dat je dit kan aantonen bij een eventuele douane controle.

 Restnotering

Als een artikel tijdelijk niet verkrijgbaar is wordt de gehele order genoteerd als restnotering totdat deze in zijn geheel kan worden geleverd. U wordt daar van op de hoogte gesteld.

 Levering

TABAKSWINKEL.COM betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

TABAKSWINKEL.COM verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats ongeveer 2-3 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen. 

Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn of dat de prijs is veranderd of om een andere reden vertraging ondervinden, dan krijg je daar bericht van binnen 3 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst.  

Volgens de wet mogen wij je geen tabaksproducten leveren onder de prijs op de banderol, je kan ons dan ook niet houden aan de prijs op de site, de prijs op de banderol is bindend, je bent vrij om bij een prijs verandering de order te annuleren. 

Om de hierboven reden berekenen wij ook altijd transportkosten, het is nog onduidelijk of dit gezien wordt als een korting op tabaksartikelen. Korting geven op tabaksartikelen is niet toegestaan.  

Indien u een bestelling om welke reden dan ook wenst te annuleren dan is dit alleen mogelijk wanneer het pakket nog niet door TABAKSWINKEL.COM is verzonden, de reeds betaalde gelden zal uiterlijk 14 dagen na annulering renteloos aan je worden terug betaald.  

TABAKSWINKEL.COM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze ontstane vertragingen en prijs wijzigingen,
het geeft je geen recht op een schade vergoeding of het ontbinden van deze overeenkomst.

 Bezorgadres en leveringsservice

Als je bij TABAKSWINKEL.COM bestelt, kun je zelf beslissen op welk adres je bestel­ling dient te worden bezorgd. Je kunt je bestelling thuis laten bezorgen of deze laten bezorgen bij een door jouw  uitgekozen ontvangst adres. Bestellingen worden alleen in Nederland geleverd. Als een pakket niet wordt geaccepteerd bij het ontvangst adres, is TABAKSWINKEL.COM gerechtigd de transportkosten in rekening te brengen voor de kosten van het retourneren naar TAKAKSWINKEL.COM

 Herroepingrecht

Voor al je aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. In deze periode heb je herroepingrecht; dit betekent dat je de mogelijk­heid hebt zonder verplichtingen van jouw kant - afgezien van de retourkosten (voor het door u ontvangen artikelen terug te zenden.) 

In dat geval dien je de artikelen onbeschadigd en ongebruikt terug te zenden op de manier zoals dat is voorgeschreven door de pakket diensten. Je krijgt je geld in dat geval renteloos binnen 14 dagen terug gestort.

 Transportgarantie

 Alle zendingen worden door TABAKSWINKEL.COM verzekerd. Als je vóór het openen van je pakket schade constateert  aan de verpakking, neem dan meteen contact met TABAKSWINKEL.COM op of meld dit bij de chauffeur die het pakket aflevert of beter nog accepteer het pakket niet. 

Als je het pakket al hebt geopend op het moment dat je de schade constateert, moet je de navolgende belangrijke aanwijzingen op volgen

 ·        maak van alle zijden van de verpakking plus de inhoud een foto

·        stuur deze naar tabakswinkel.com

·        bewaar het beschadigd pakket tot nader informatie

 Ongebruikte beschadigde artikelen worden kosteloos door TABAKSWINKEL.COM vervangen.

 Reclamatie en consumentenbescherming

 Als je een verkeerde bestelling ontvangen  hebt, deze kun je retour zenden naar  

TABAKSWINKEL.COM, Antwerpsestraat 39, 4645 BB Putte NBr. TABAKSWINKEL.COM betaalt in dat geval de retourkosten. 

Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van TABAKSWINKEL.COM, aarzel dan niet contact met TABAKSWINKEL.COM op te nemen. Mocht je een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 3 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard dan wel jij daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact met TABAKSWINKEL.COM op. Een bij TABAKSWINKEL.COM ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door TABAKSWINKEL.COM beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft antwoordt TABAKSWINKEL.COM binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een inhoudelijke reactie kunt verwachten. TABAKSWINKEL.COM heeft een interne klachtencommissie die de doelstelling heeft eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

 Betalingsvoorwaarden

 TABAKSWINKEL.COM heeft twee betalingsvoorwaarden,

 

  • Betaling via Ideal
  • Betaling vooraf via bank

 Bedrijfsinformatie

 TABAKSWINKEL.COM 

Antwerpsestraat 39

 4645 BB Putte  

Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. 

Deze site is bestemd voor eigen gebruik van onze klanten waarbij het niet is toegestaan deze te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TABAKSWINKEL.COM, is het niet toegestaan deze site op ander wijze te verveelvoudigen of beschikbaar te stellen op een netwerk. 

 Merken

 Alle woord en beeldmerken op deze site zijn eigendom van TABAKSWINKEL.COM tenzij anders aangegeven, zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan hiervan gebruik te maken. 

 Aansprakelijkheid

 Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site.  

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

 Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de recensies,van derden. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden cq gelinkt van of naar deze site.

 Privacy beleid

 TABAKSWINKEL.COM respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. (zie privacybeleid)  

Wanneer je onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde je een optimale dienstverlening te kunnen bieden. 

In dit Privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan.

 De bescherming van de privacy is belangrijk voor je en voor ons, als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server.

 TABAKSWINKEL.COM gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

                • Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

                • Om je indien je zich hiervoor heeft aangemeld op onze website je te informeren over de ontwikkeling van                  TABAKSWINKEL.COM en aanbiedingen en acties.

                • Als je hier niet langer prijs op stelt kunt je zich ten alle tijden daarvoor afmelden door een e-mail te sturen.

                • Als je bij TABAKSWINKEL.COM een klantenprofiel aanmaakt bewaren wij uw gegevens, in ‘Mijn Account’                  slaan we informatie op zoals de door je opgegeven naam, adres, woonplaats, (mobiel)telefoonnummer

                  alsmede e-mailadres, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

 • Je kunt ten alle tijden zelf met de door je ingegeven inlogcode deze aanpassen en beheren.
    • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site.
    • Je  te kunnen verzoeken uw ervaringen met TABAKSWINKEL.COM te delen, teneinde je nog beter van                dienst te kunnen zijn.
    • Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens                gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekent te maken.
    • TABAKSWINKEL.COM zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen                 zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw       bestelling.
      • De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te                respecteren.

 Opslaan van gegevens

• Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw IP-adres en niet uw        emailadres, bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
• uw e-mail adres als je dit aan ons communiceert.
• alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt.
• alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

 Cookies 

• Wij willen je in de toekomst nóg beter van dienst zijn. Daarom gebruiken wij cookies. Een cookie is een  klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst. De cookiegegevens blijven op uw eigen computer, worden niet voor andere doeleinden gebruikt  én zijn afhankelijk van uw eigen browser instellingen.

 Advertenties 

• De site van TABAKSWINKEL.COM kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Uw gegevens worden hierdoor niet gekoppeld of gelinkt.

 Contact 

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt je contact met ons opnemen
• Via office@tabakswinkel.com

 

• Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van TABAKSWINKEL.COM toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde e-mail adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde e-mail adres.

 

Laatst bekeken
  • Leeftijds controle

    Het aanbod van onze site is gericht op personen die minstens 18 jaar oud zijn.
    Alstublieft bevestig uw leeftijd om verder te gaan. 

    Hiermee bevestig ik , dat ik minstens 18 jaar oud ben.